Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) - ΠΔΕ

  • PDE 102 - Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • PDE 103 - Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι
  • PDE 151 - Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
  • PDE 152 - Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • PDE 153 - Ποσοστικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ