Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο Ελληνικό ΑΕΙ που προσφέρει από το 1998 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με το σύστημα της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης. Για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο eclass4u παρέχουμε φροντιστηριακά μαθήματα για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων , Οργανισμών (ΔΕΟ). Σκοπός μας είναι η παροχή βοήθειας στις σπουδές σας, ώστε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις των γραπτών εργασιών σας στη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους και παράλληλα να αποκτήσετε τις απαιτούμενες γνώσεις για να ανταποκριθείτε επιτυχώς στις τελικές εξετάσεις. Tα μαθήματα που προσφέρουμε για το ΕΑΠ είναι :

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) - Τμήμα ΔΕΟ

 • ΔΕΟ10 - Βασικές αρχές Δικαίου και Διοίκησης
 • ΔΕΟ11 - Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • ΔΕΟ13 - Ποσοτικές Μέθοδοι
 • ΔΕΟ23 - Marketing I
 • ΔΕΟ25 - Λογιστική
 • ΔΕΟ31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • ΔΕΟ33 - Marketing II
 • ΔΕΟ34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
 • ΔΕΟ40 - Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • ΔΕΟ41 - Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
 • ΔΕΟ42 - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • ΔΕΟ43 - Βιομηχανική Οργάνωση και Αγορά Εργασίας
 • ΔΕΟ44 - Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 • ΔΕΟ45 - e -Επιχειρείν - Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) - Τμήμα EΠΟ

 • ΕΠΟ10 - Γενική Ιστορία της Ευρώπης
 • ΕΠΟ11 - Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
 • ΕΠΟ12 - Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
 • ΕΠΟ22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη
 • ΕΠΟ30 - Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
 • ΕΠΟ33 - Θεσμοί και Διαμορφωτές Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) - Τμήμα EΛΠ

 • ΕΛΠ10 - Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • ΕΛΠ11 - Ελληνική Ιστορία
 • ΕΛΠ12 - Τέχνες Ι : Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας
 • EΛΠ21 - Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία
 • ΕΛΠ30 - Γράμματα II: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

Για τα μεταπτυχιακά του ΕΑΠ προσφέρουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τα ακόλουθα προγράμματα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) - ΜΒΑ

 • MBA50 - Economics for Managers
 • MBA51 - Financial Management and Accounting

Για το προπτυχιακό τμήμα της Διοίκησης Επίχειρησεων του Ανοικτού πανεπιστημίου της Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες για τα ακόλουθα μαθήματα