ΔΙΤ21: Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
100
Ξεκινήστε
Μη διαθέσιμο αυτή τη στιγμή

Βασικές λογιστικές αρχές που ισχύουν διεθνώς αλλά και τις αρχές και τους κανόνες της εφαρμοζόμενης στην χώρα μας τυποποιημένης λογιστικής

Scroll to Top