ΕΑΠ - ΔΕΟ
Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Η διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών [ ΔΕΟ] αναφέρεται στη διαδικασία και την τέχνη της οργάνωσης, του σχεδιασμού, της κατεύθυνσης και του ελέγχου των πόρων και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού προς την επίτευξη των στόχων τους.

Αναφέρεται στην άσκηση ηγετικής, οργανωτικής και συντονιστικής λειτουργίας για την αποτελεσματική πορεία και ανάπτυξη της οικονομικής ή διοικητικής μονάδας.

Διαθέσιμα Πακέτα & Προϊόντα

Ετήσια Πρόσβαση στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Από την έναρξη του ακαδ. έτους έως 31/07

Περιλαμβάνει:
 • Βιντεομαθήματα Διδασκαλίας [όχι Live Zoom]
 • Ενδεικτικές Απαντήσεις - Επίλυση – Ανάλυση – Αρχείο pdf & Video
 • Σημειώσεις Ανά Τόμο
 • Εκπαιδευτικά Φυλλάδια : Easter & Magic
 • Επαναληπτικό Υλικό- Video- Συνοπτικές Σημειώσεις – Quiz
 • Απαντημένα Θέματα Προηγούμενων Ετών
Σημείωση: Τα ζωντανά [live zoom lessons] μαθήματα δεν αναρτώνται στην πλατφόρμα σε αυτό το πακέτο.

Μάθημα όλη τη χρονιά

Από την έναρξη του ακαδ. έτους έως την τελική εξέταση

Περιλαμβάνει:
 • Συμμετοχή σε μάθημα Live Zoom
 • Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο Μαθήματος
 • Ενδεικτικές Απαντήσεις - Επίλυση – Ανάλυση – Αρχείο pdf
Σημείωση: Τα ζωντανά [live zoom lessons] μαθήματα δεν αναρτώνται στην πλατφόρμα σε αυτό το πακέτο. Αφορά μόνο τη συμμετοχή σε τμήμα κατά τις προγραμματισμένες μέρες και ώρες.

6 Μαθήματα

Από τον Απρίλιο έως την τελική εξέταση.

Σημείωση: Το πακέτο αυτό θα είναι διαθέσιμο προς αγορά τον Μάρτιο.

Περιλαμβάνει:
 • Συμμετοχή σε 2ωρο μάθημα Live Zoom κάθε εβδομάδα [διάστημα επανάληψης] - 6 μαθήματα έως την τελική εξέταση
 • Συνολικά 12 ώρες προετοιμασίας για τις εξετάσεις / ενότητα
 • Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο Επαναληπτικού Μαθήματος
 • Πακέτο Επαναληπτικών φυλλαδίων Easter & Magic
ΔΩΡΟ επιπλέον ώρες για τεστ προσομοίωσης και quiz.

Ψηφιακή Πλατφόρμα + Μάθημα + Πακέτο Επαναληπτικών (Basic + Live + Prep)

Περιλαμβάνει:
 • Πρόσβαση στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα όλο το έτος
 • Συμμετοχή σε μάθημα Live Zoom (θεωρητική 2 ώρες κάθε 15 μέρες- Ποσοτική 2 ώρες κάθε εβδομάδα)
 • Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο Μαθήματος
 • Ενδεικτικές Απαντήσεις - Επίλυση – Ανάλυση – Αρχείο pdf & Video
 • Πακέτο Επαναληπτικών (από τον Απρίλιο έως την τελική εξέταση) – Επιπλέον 6 μαθήματα - Κάλυψη όλης της ύλης.
Απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ΖΩΝΤΑΝΑ [ΖΟΟΜ] βιντεομαθήματα όλο το έτος.

Ενδεικτικές απαντήσεις εργασιών με βιβλιογραφία (αρχείο PDF). 

Μοναδικά φυλλάδια από το Eclass4u.

 • Santa Notes
 • Easter Notes
 • Magic Notes
Καλάθι αγορών
Scroll to Top