ΕΑΠ - ΔΕΟ

Online Φροντιστήριο
Μαθήματα, Εργασίες, Εκπαιδευτικά Φυλλάδια

Κόστος Ενότητας 150 Ευρώ
Έκπωση -15% σε κάθε επόμενη

$150

ΔΕΟ 11: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Περισσότερα...

$150

ΔΕΟ42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Περισσότερα...

$150

ΔΕΟ43: Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Περισσότερα...

$150

ΔΕΟ45: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

Περισσότερα...


Scroll to Top