ΕΑΠ - ΚΑΟ
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Online Φροντιστήριο
Μαθήματα, Εργασίες, Εκπαιδευτικά Φυλλάδια

Το φροντιστήριό μας παρέχει online και δια ζώσης μαθήματα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΑΠ «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»​ (ΚΑΟ).

Η πλατφόρμα μας εμπλουτίζεται διαρκώς με βάση την ύλη του τρέχοντος έτους έτσι ώστε να προετοιμάζεστε έγκαιρα και σωστά τόσο για τις εξετάσεις όσο και για τις εργασίες σας.

Δείτε τη δομή της κάθε ενότητας παρακάτω. Αποκτήστε άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα όποτε το επιθυμείτε, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Για μαθήματα δια ζώσης και επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

130

ΚΑΟ50: Έννοιες και θεωρίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

130

ΚΑΟ51: Οργανωτικές μορφές και τύποι της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

130
Solidarity economy

ΚΑΟ52: Τα κοινά: ένα εναλλακτικό παράδειγμα

130

ΚΑΟ60: Χωρική Ανάπτυξη, Κοινωνική Καινοτομία και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

130
ΚΑΟ61: Δημόσιες Πολιτικές και Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΚΑΟ61: Δημόσιες Πολιτικές και Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

130
ΚΑΟ62: Κοινωνικά Κινήματα, Κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΚΑΟ62: Κοινωνικά Κινήματα, Κράτος και Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

130
ΚΑΟ70: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΚΑΟ70: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

130
ΚΑΟ71 Διακυβέρνηση Κοινωνικών Εγχειρημάτων

ΚΑΟ71: Διακυβέρνηση Κοινωνικών Εγχειρημάτων

130
ΚΑΟ72: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΚΑΟ72: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

50

ΚΑΟ50: Ενδεικτική Απάντηση ΓΕ Εξαμήνου [ΧΕΙΜ ΕΞ 2022-2023]

50

ΚΑΟ51: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [ΧΕΙΜ ΕΞ 2022-2023]

50

ΚΑΟ51: Ενδεικτική Απάντηση ΓΕ Εξαμήνου [ΧΕΙΜ ΕΞ 2022-2023]

50
Solidarity economy

ΚΑΟ52: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [ΧΕΙΜ ΕΞ 2022]

50
Solidarity economy

ΚΑΟ52: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [ΧΕΙΜ ΕΞ 2022-2023]

50
ΚΑΟ70: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΚΑΟ70: Ενδεικτική Απάντηση ΓΕ Εξαμήνου [ΧΕΙΜ ΕΞ 2022-2023]

50
ΚΑΟ72: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΚΑΟ72: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [ΧΕΙΜ ΕΞ 2022-2023]

50
ΚΑΟ72: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΚΑΟ72: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [ΧΕΙΜ ΕΞ 2022-2023]

50
ΚΑΟ72: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΚΑΟ72: Ενδεικτική Απάντηση ΓΕ Εξαμήνου [ΧΕΙΜ ΕΞ 2022-2023]

Scroll to Top