ΔΕΟ10-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 2-ΤΟΜΟΣ Α- ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ- ΔΙΚΑΙΟ–[6/5/22]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΗΜΑ 1-Εκτύπωση του EASTER NOTES – TOMOΣ Α

ΒΗΜΑ 2. Παρακολούθηση Βιντεομαθήματος ΕΠΑΝ.ΜΑΘΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3. Συμπλήρωση- Εμπλουτισμός – Σημειώσεις για κάθε ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΒΗΜΑ 4. Μελέτη- Κατανόηση- Εμβάθυνση=== Μελετάτε , σημειώνετε, επισημαίνετε τις βασικότερες έννοιες

ΒΗΜΑ 5. Εφαρμογή σε Πλήθος Μελετών Περίπτωσης για Αυτοαξιολόγηση του Βαθμού Κατανόησης και για τον Εντοπισμό τυχόν δυσνόητων εννοιών που θέλουν περαιτέρω διερεύνηση.

ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΑΝΕΤΑ Ο.ΤΙ ΘΕΜΑ ΚΙ ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ

Scroll to Top