ΔΕΟ24- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δημόσια Πολιτική = Σειρά σκόπιμων και σχετικά σταθερών ενεργειών, που αναπτύσσονται από κυβερνητικά σώματα και γενικότερα από επίσημους φορείς εξουσίας, για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή ενός ζητήματος που προκαλεί το ενδιαφέρον.

Η έμφαση πρέπει να δίνεται στην καλή κατανόηση των εννοιών που θα στηρίξουν τα επιχειρήματά σας στην ανάπτυξη των θεμάτων εργασιών και εξετάσεων. Βασικό ζητούμενο η καλλιέργεια κριτικής σκέψης για το πεδίο της δημόσιας διοίκησης και της πολιτικής. Δώστε προσοχή σε όλα τα ΜΟΝΤΕΛΑ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και τυπολογίες θεωριών , που θα συναντήσετε στην ύλη. Κρατήστε σημειώσεις για το κάθε θέμα με τον δικό σας τρόπο, αυτόν που αντιλαμβάνεστε ευκολότερα. Δεν είναι δύσκολη ενότητα, αλλά μια ωραία πρόκληση για προβληματισμό.

Scroll to Top