ΔΕΟ42-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΕΙΓΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

φιλοσοφία του Deming-, Garvin – οκτώ διαστάσεις ποιότητας, Ανάλυση διαγράμματος Αιτίας – Αποτελέσματος, διάγραμμα Pareto, ανάλυση των δεδομένων κόστους ποιότητας 

Scroll to Top