ΔΕΟ43 – MAGIC NOTES

Συνώνυμο της επιτυχίας. ΜΟΝΑΔΙΚΟ επαναληπτικό φυλλάδιο,

«ΜΑΓΙΚΟ»  γιατί επικεντρώνεται μόνο στα πιο σημαντικά. Απευθύνεται στους φοιτητές που έχουν ήδη μελετήσει SANTA και EASTER, αφού αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα SOS θέματα της ύλης.

 

Scroll to Top