ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ECLASS4U 2021-2022
Εισαγωγή στην ενότητα ΔΕΟ 45
ΔΕΟ45–ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-[2021-2022]
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
DEO 45 - ΤΟΜΟΣ A - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2015: ΑΡΧΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ MANAGER
DEO 45 - ΤΟΜΟΣ B - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
DEO 45 - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021
DEO 45 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΤΟΜΟΣ Β 2020-2021
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ [2020-2021]
Scroll to Top