Δωρεάν μαθήματα/ Σημειώσεις

Στη σελίδα αυτή θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δωρεάν υλικό του eclass4U. Ακολουθείστε μας στο twitter και το facebook έαν θέλετε να έχετε άμεση ενημέρωση για τις προσθήκες υλικού

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ13

  • Δείγμα Σημειώσεων ΔΕΟ13
  • Δείγμα Γραπτής εργασίας ΔΕΟ13
  • Δείγμα βιντεοσκοπημένων μαθημάτων πλατφόρμας ΔΕΟ13

syn5 from
eclass4u.gr on Vimeo.

syn6 from eclass4u.gr on Vimeo.

Δείγματα από 1η γραπτή εργασία.

syn10 from eclass4u.gr on Vimeo.

syn11 from eclass4u.gr on Vimeo.

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ10

ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΟ10 -ΤΟΜΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ


 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ11

ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΟ11 - ΤΟΜΟΣ Α - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ23

deo23 from eclass4u.gr on Vimeo.

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ24

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ25

 • Δείγμα Σημειώσεων ΔΕΟ25
 • Δείγμα Γραπτής εργασίας ΔΕΟ25
 • Δείγμα βιντεοσκοπημένου μαθήματος ΔΕΟ25

DEO25 - Deigma1 from eclass4u.gr on Vimeo.

Deo25 - deigma 2 from eclass4u.gr on Vimeo.

ΔΕΟ25 μάθημα Ημερολόγιο

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ31

npv from eclass4u.gr on Vimeo.

 • Δείγμα ζωντανού online μαθήματος ΔΕΟ31 (με συμμετοχή φοιτητών)

deo31_online_options2 from eclass4u.gr on Vimeo.

 

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ34

 

Οδηγίες μελέτης - παρουσίαση πλατφόρμας

 

 

Zωντανό μάθημα με συμμετοχή φοιτητών - Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

DEO34 lesson4 production multiple from eclass4u.gr on Vimeo.

DEO34 Lesson3 elastikotita multiple from eclass4u.gr on Vimeo.

partC8 12 from eclass4u.gr on Vimeo.

erotiseis2-5 from eclass4u.gr on Vimeo.

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ40

 • Δείγμα Σημειώσεων ΔΕΟ40
 • Δείγμα Γραπτής εργασίας ΔΕΟ40

Δείγμα μαθήματος ΔΕΟ40


Θεματική Ενότητα ΔΕΟ41

videoirp from eclass4u.gr on Vimeo.

trigoniko arbitrage from eclass4u.gr on Vimeo.

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ42

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ43

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ44

 

Θεματική Ενότητα ΔΕΟ45

Βίντεο ΔΕΟ45