ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το φροντιστήριο ακολουθεί διαχρονικά μια πολιτική διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Συγκεκριμένα, το φροντιστήριο διαθέτει μια πελατοκεντρική φιλοσοφία η, προσανατολισμένη στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Επίσης, το φροντιστήριο διαθέτει τα εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών e-learning

  • Επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό

  • Εξατομικευμένες διδακτικές μεθόδους για την κατανόηση και αφομοίωση της ύλης

  • Διαρκείς υποστήριξη των αναγκών των πελατών μας

  • Επάρκεια ψηφιακών πόρων και μέσων που απαιτούνται για τη διδασκαλία μέσω e-learning

  • Ενθαρρύνει τον πελάτη να εκφράσει την άποψή του για τις υπηρεσίες που λαμβάνει με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας και την κάλυψη των απαιτήσεών του.