ΔΕΟ24-Εισαγωγή στην ενότητα --- Τι να περιμένω από τη ΔΕΟ24;
ΔΕΟ24-- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ--- Τ Ο Μ Ο Σ Α [ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ- ΚΕΦ 1,3,5, Haque - Harrop - McCormick ΚΕΦ.10 & 19 - Από Εγχ,"Σύγχρονο Πολιτικοδιοικ. Σύστημα", ΚΕΦ.15
DEO24- ΤΟΜΟΣ Β- Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΕΟ24- ΤΟΜΟΣ Γ- ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
DEO24- ΤΟΜΟΣ Δ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΕΟ24---ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ eclass4U
ΔΕΟ24- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
Scroll to Top