ΔΕΟ24- -ΜΑΘΗΜΑ Α5- ΣΥΝΟΨΗ ΥΛΗΣ ΤΟΜΟΥ Α

Στη θεματική ενότητα ΔΕΟ24, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, είναι καίριας σημασίας η ανάπτυξη ικανότητας κριτικής συζήτησης. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να κατανοείτε σε βάθος τις θεωρητικές προσεγγίσεις για να είστε σε θέση να τις εφαρμόζετε. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να ασχολείστε ξανά και ξανά με τα ίδια μοντέλα και υποδείγματα για να μπορείτε να τα τοποθετείτε όποτε σας ζητηθεί στο κατάλληλο πλαίσιο. Μην αγχωθείτε αν δεν μπορέσετε από την αρχή να καταλάβετε “για τι πράγμα μιλάει ο ποιητής”. Σταδιακά, όλες οι έννοιες θα γίνουν κτήμα σας και θα αποκτήσετε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για τις 4 γραπτές εργασίες σας και για τις εξετάσεις.

Με το παρόν μάθημα Α3 θα έχετε την ευκαιρία να ξανακούσετε και να εμβαθύνετε περισσότερο στις έννοιες εκείνες που θα χρειαστείτε για να προχωρήσετε στην ύλη του Α τόμου. Προσπαθήστε να κρατάτε σημειώσεις ενώ ακούτε το μάθημα και επιπλέον γράψτε την έννοια που διαβάζετε ή ακούτε με τον δικό σας τρόπο για να βοηθηθείτε αργότερα όταν θα θέλετε να θυμηθείτε τι περιγράφεται με αυτήν και πώς χρησιμοποιείται.

Scroll to Top