ΔΕΟ42-ΕΠΑΝ.ΜΑΘΗΜΑ 1-[5/5/23]

φιλοσοφία του Deming-, Garvin – οκτώ διαστάσεις ποιότητας, Ανάλυση διαγράμματος Αιτίας – Αποτελέσματος, διάγραμμα Pareto, ανάλυση των δεδομένων κόστους ποιότητας 

Scroll to Top