ΔΕΟ42-ΕΠΑΝ.ΜΑΘΗΜΑ 2-[8/5/23]- ΘΕΩΡΙΑ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΣΙΟΤΡΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

φιλοσοφία του Deming-, Garvin – οκτώ διαστάσεις ποιότητας, Ανάλυση διαγράμματος Αιτίας – Αποτελέσματος, διάγραμμα Pareto, ανάλυση των δεδομένων κόστους ποιότητας 

Scroll to Top