ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΟ13

Λίγα λόγια για τη ΔΕΟ 13

 

Η ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο πρώτο έτος σπουδών. Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει το φοιτητή στις τεχνικές των μαθηματικών και της στατιστικής των επιχειρήσεων.  Το αντικείμενο της ενότητας περιλαμβάνει τις εξής θεματικές κατηγορίες:  Επιχειρησιακά Μαθηματικά, Επιχειρησιακή Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εισαγωγή στους Η/Υ

 

Άρα παρακολουθώντας τη συγκεκριμένη ενότητα θα έχετε επιτύχει τα παρακάτω:

 • Να λύνετε γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες και πολυωνυμικές
 • Να δημιουργείτε γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων μιας μεταβλητής αλλά και να επιλύετε αντίστοιχα προβλήματα
 • Να κατανοείτε την έννοια της παραγώγου και να κάνετε υπολογισμούς παραγώγων (απλών, σύνθετων, πεπλεγμένων και αντίστροφων συναρτήσεων)
 • Να κατανοείτε την έννοια της ελαστικότητας στην μικροοικονομική θεωρία με βάση τις παραγώγους και να υπολογίζεται το όριο της συνάρτησης
 • Να επιλύετε προβλήματα βελτιστοποίησης συναρτήσεων μίας μεταβλητής με τη χρήση της πρώτης και δεύτερης παραγώγου
 • Να κατανοείτε την έννοια του ολοκληρώματος αλλά και να αντιλαμβάνεται τον τρόπο που αξιοποιείτε στη διοικητική επιστήμη.
 • Να έρθετε σε επαφή με το αντικείμενο της στατιστικής και των αριθμητικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων
 • Να κατανοείτε την έννοια της πιθανότητας και να επιλύετε αντίστοιχα προβλήματα
 • Να διακρίνετε πότε μια κατανομή είναι διακριτή και συνεχής
 • Να λύνετε προβλήματα διακριτών και συνεχών κατανομών
 • Να εκτιμάτε τις παραμέτρους με βάση τα διαστήματα εμπιστοσύνης
 • Να επιλύετε προβλήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο υποθέσεων ενός ή και δυο πληθυσμών.
 • Να κατανοήσετε την έννοια της γραμμικής παλινδρόμησης
 • Να επιλύετε προβλήματα που άπτονται του αντικειμένου της επιχειρησιακής έρευνας με τη μέθοδο του Vogel και την ουγγρική μέθοδο
Scroll to Top