Ισορροπία Αγοράς

Στόχος του συγκεκριμένου Quiz είναι να έρθουμε σε τριβή με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και της προσφοράς καθώς και τις προσφερόμενης ποσότητας και της ζητούμενης ποσότητας και πως οι συγκεκριμένοι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να μεταβάλλουν την ισορροπία ενός αγαθού, όταν μεταβληθούν καταλλήλως.

Scroll to Top