Ζήτηση και Προσφορά προϊόντος (Προσδιοριστικοί Παράγοντες)

Στόχος του συγκεκριμένου Quiz είναι να διερευνηθεί κατά πόσο είμαστε εξοικειωμένοι με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της Ζήτησης και της Προσφοράς. Για την επιτυχή συμπλήρωση του Quiz απαιτείται επίσης και ο ξεκάθαρος εννοιολογικός διαχωρισμός μεταξύ της Προσφερόμενης Ποσότητας και της Προσφοράς ενός προϊόντος όπως και ο διαχωρισμός μεταξύ της Ζητούμενης Ποσότητας και της Ζήτησης προϊόντος αντίστοιχα.

Scroll to Top