ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΟΙΞΗ 2024
ΔΕΟ40-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ40- ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΜΟΥ Α
ΔΕΟ40- Τόμος Δ΄: Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008
ΔΕΟ40- ΤΟΜΟΣ Γ- ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-[ΥΛΗ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
ΔΕΟ40- ΤΟΜΟΣ Β- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ--[ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΜΙΧΙΩΤΗΣ, 2022]- [ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
ΔΕΟ40 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΔΕΟ40- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΔΕΟ40-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΔΕΟ40-ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ
ΔΕΟ40-ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ ΕΤΩΝ
Scroll to Top