ΔΕΟ40: Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Κωδικός ΘΕ: ΔΕΟ40

Τόμος Α΄: Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Τόμος Β΄: Διοίκηση Έργων

Τόμος Β1΄: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Έργων

Τόμος Γ΄: Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά

Τόμος Δ΄: Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών και πιο συγκεκριμένα:
– Ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής στρατηγικής
– Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος έργων
– Η μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στα πλαίσια μιας οργάνωσης
– Ο ρόλος και η λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ40-Εισαγωγή στην ενότητα --- Τι να περιμένω από τη ΔΕΟ40;
ΔΕΟ40- ΤΟΜΟΣ Α- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [ ΥΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
ΔΕΟ40- ΤΟΜΟΣ Δ-Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
ΔΕΟ40- ΤΟΜΟΣ Γ- ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-[ΥΛΗ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
ΔΕΟ40- ΤΟΜΟΣ Β- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ--[ΤΣΙΡΙΚΑΣ, 2017]-- [ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
ΔΕΟ 40- ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ECLASS4U-ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΕΟ40-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
ΔΕΟ40-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
Scroll to Top