ΔΕΟ40: Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Κωδικός ΘΕ: ΔΕΟ40

Τόμος Α΄: Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Τόμος Β΄: Διοίκηση Έργων

Τόμος Β1΄: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Έργων

Τόμος Γ΄: Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά

Τόμος Δ΄: Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών και πιο συγκεκριμένα:
– Ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής στρατηγικής
– Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος έργων
– Η μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στα πλαίσια μιας οργάνωσης
– Ο ρόλος και η λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ40-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΟ40- Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η [ ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΙΑΡΙ 2022]
ΔΕΟ40-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ [2021-2022]
ΔΕΟ40-ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΖΟΟΜ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - [2021-2022]
DEO40- ΤΟΜΟΣ Α- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [ ΥΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO40- ΤΟΜΟΣ Δ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO40- ΤΟΜΟΣ Γ- ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-[ΥΛΗ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
DEO40- ΤΟΜΟΣ Β- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ-[ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]---[ΝΕΑ ΥΛΗ 2020-2021 -ΤΣΙΡΙΚΑΣ, 2017]
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΩΝ
Scroll to Top