ΔΕΟ45-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ45- ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΕΟ45 - ΤΟΜΟΣ A - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Εργαλείο διοίκησης και αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, 2020
ΔΕΟ45-ΤΟΜΟΣ B - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΕΟ45-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ45-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΔΕΟ45-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
Scroll to Top