ΔΕΟ45: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Ύλη από ακαδ. έτος 2020-2021:

Α ΤΟΜΟΣ: Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2015 : Αρχές – Εξέλιξη – Στρατηγική με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα από τη σκοπιά του Manager

Β ΤΟΜΟΣ: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Ύλη έως ακαδ. έτος 2019-2020:     3 Τόμοι

Α ΤΟΜΟΣ: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Β ΤΟΜΟΣ: Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Γ ΤΟΜΟΣ: Νέες Τεχνολογίες και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Εργασίες : 4 Εργασίες βασισμένες στους Τόμους του ΕΑΠ αλλά και σε συμπληρωματικό υλικό.

Θέματα εξετάσεων:10 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής χωρίς αρνητική βαθμολογία και τέσσερα θέματα ανάπτυξης από τα οποία ο φοιτητής καλείται να απαντήσει στα τρία.

Κριτήρια επιλογής: Εύκολη θεματική ενότητα, απλοϊκές εξετάσεις. Με την ολοκλήρωσή της δίνεται πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εισαγωγική ενότητα, η οποία δεν εμβαθύνεις ουσιαστικά στις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται ο φοιτητής αλλά αναφέρεται στις βασικές έννοιες όσον αφορά το ηλεκτρονικό Επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Καθαρά επιφανειακή θεματική ενότητα που δεν προετοιμάζει και ενημερώνει κατάλληλα  τον φοιτητή για τις προκλήσεις που θα υπάρξουν μελλοντικά υπό το πρίσμα της ψηφιακής εποχής.

Περιεχόμενα Ενότητας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ECLASS4U 2021-2022
Εισαγωγή στην ενότητα ΔΕΟ 45
ΔΕΟ45–ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-[2021-2022]
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
DEO 45 - ΤΟΜΟΣ A - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2015: ΑΡΧΕΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝ. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ MANAGER
DEO 45 - ΤΟΜΟΣ B - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
DEO 45 - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021
DEO 45 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΤΟΜΟΣ Β 2020-2021
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ [2020-2021]
Scroll to Top