ΔΕΟ45: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Ύλη:2 τόμοι: Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  • Πλαίσιο λειτουργίας του e-επιχειρείν
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Νέες τεχνολογίες και πληροφορικά συστήματα διοίκησης

Στόχος της ενότητας αποτελεί η κατανόηση βασικών εννοιών του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, μέσα απο την μελέτη διαφορετικών μοντέλων ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, εφαρμογών διαφόρων τύπων ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και των διαφόρων τύπων πληροφοριακών συστημάτων και του ρόλου τους στη σύγχρονη διοίκηση.

Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ33

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2024

Περιεχόμενα Ενότητας

ΔΕΟ45-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ45- ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΕΟ45 - ΤΟΜΟΣ A - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Εργαλείο διοίκησης και αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, 2020
ΔΕΟ45-ΤΟΜΟΣ B - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΕΟ45-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ45-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΔΕΟ45-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
Καλάθι αγορών
Scroll to Top