ΔΕΟ24- ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΕΟ24- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΕΟ24-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΔΕΟ24- ΤΟΜΟΣ Α - Δημόσια Πολιτική και Διακυβέρνηση
DEO24- ΤΟΜΟΣ Β- Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα
ΔΕΟ24- ΤΟΜΟΣ Γ- Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
DEO24- ΤΟΜΟΣ Δ- Δημοσιονομική Διαχείριση – Ο Δημόσιος Τομέας
ΔΕΟ24 - Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
ΔΕΟ24- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -
ΔΕΟ24-ECLASS4U-ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2022-2023]
ΔΕΟ24-ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
ΔΕΟ24-ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2020-2021]
Scroll to Top