ΔΕΟ10: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Περιγραφή ΔΕΟ 10= Η ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο πρώτο έτος σπουδών. Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει το φοιτητή στις βασικές αρχές Δικαίου. Αναλυτικότερα η συγκεκριμένη ενότητα καλύπτει δυο γνωστικές περιοχές:

Εισαγωγή στο Δίκαιο: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος πρέπει να γνωρίζετε: Κατανόηση της δομής του συστήματος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, Κατανόηση των βασικών αρχών του Ελληνικού Συντάγματος, των βασικών θεμάτων του Διοικητικού δικαίου, των βασικών θεμάτων του αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  .Επιπλέον δίνονται από το ΕΑΠ τρία εγχειρίδια – συμπληρωματικό υλικό για το Συνταγματικό και για το Διοικητικό Δίκαιο. Εργασίες: Απαιτητικές, χρειάζεται να γίνει κάθε φορά έρευνα σε νομοθετικά κείμενα και βιβλιοθήκες. Οι 4 εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν άρθρα, νομικούς όρους και θεωρίες , προκειμένου να απαντηθούν χρήζουν ιδιαίτερη κατανόηση της ύλης ώστε να αποφευχθούν συμπτώματα λογοκλοπής και κατά συνέπεια βαθμολογικές κυρώσεις. Θέματα εξετάσεων: 5 θέματα από τα οποία επιλέγονται τα τέσσερα. ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ζητήθηκε η επιλογή 1 θέματος από κάθε ένα εκ των τεσσάρων πεδίων – τα αντίστοιχα με των τεσσάρων γραπτών εργασιών του έτους. – ΘΕΜΑ1= ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ, ΘΕΜΑ 2= ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΘΕΜΑ 3= ΑΣΤΙΚΟ & ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΘΕΜΑ 4= ΕΜΠΟΡΙΚΟ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: Πολύ ενδιαφέρουσα θεματική ενότητα – με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει άρθρα και γλώσσα Νομικής.

ΕΝΝΟΙΕΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η Πρώτη Γραπτή Εργασία του ΕΑΠ αναφέρεται σε θέματα του Συνταγματικού Δικαίου αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως : η έννοια της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, η έννοια του Κράτους δικαίου, Η Λαϊκή Κυριαρχία Θεμελιώδης Αρχή της Βάσης του Ελληνικού   Πολιτεύματος, οι πηγές του δικαίου της Ένωσης και η ιεράρχησή τους, η αρχή της Υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, κ.ά.

Η Δεύτερη Γραπτή Εργασία του ΕΑΠ αφορά το Διοικητικό Δίκαιο. Πιο απαιτητική αυτή. Χρειάζεται μεγαλύτερη εμβάθυνση στις έννοιες που άπτονται του δημοσίου δικαίου. Έμφαση επίσης δίνεται στις διοικητικές πράξεις, στις διακρίσεις και τη σημασία τους. Άλλες έννοιες κλειδιά: ανάκληση διοικητικής πράξης, η αρχή της νομιμότητας, η αρχή της αναλογικότητας, το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, διοικητικά όργανα, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές.

Η Τρίτη Γραπτή Εργασία του ΕΑΠ σχετίζεται με δύο πεδία δικαίου: ΑΣΤΙΚΟ & ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Σε αυτή την εργασία οι απαιτήσεις είναι πολύ λιγότερες. Για το Αστικό επειδή είναι πολύ ευρύ πεδίο, επιλέγονται ορισμένες σημαντικές ενότητες και ασχολείστε με αυτές πάνω σε μια απλή μελέτη περίπτωσης. Για το Εργατικό τα πράγματα ακόμη πιο απλά. Συνήθως η εργασία ασχολείται με ζητήματα παράνομης καταγγελίας σύμβασης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Έννοιες κλειδιά για το αστικό είναι : οι Γενικές Αρχές Δικαίου, τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, η πλάνη, η απάτη, η απειλή, οι συμβάσεις [πώληση, μίσθωση, χρησιδάνειο, δωρεά], οι δικαιοπραξίες και οι αδικοπραξίες, κ.ά. Για το Εργατικό σημαντικά είναι τα χαρακτηριστικά της σύμβασης εργασίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων πλευρών, το διευθυντικό δικαίωμα, η καταγγελία, οι προϋποθέσεις νόμιμης απόλυσης, κ.ά.

Η Τέταρτη Γραπτή Εργασία του ΕΑΠ συνδέεται με το πεδίο του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Σε αυτή την εργασία τα θέματα αφορούν τις εμπορικές πράξεις και τα χαρακτηριστικά τους, το δίκαιο των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και το δίκαιο των αξιογράφων. Έννοιες – κλειδιά: Πώληση, έμπορος, εμπορική ιδιότητα, συναλλαγματική, επιταγή, κ.ά.

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2023

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ10- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2022-2023
Εισαγωγή στην ενότητα --- Τι να περιμένω από τη ΔΕΟ10;
ΔΕΟ10- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022-2023
ΤΟΜΟΣ Α1- ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ Α2- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ Β- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ Γ1- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ Γ2- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ Δ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΔΕΟ 10-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ECLASS4U
ΔΕΟ10- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
ΔΕΟ10-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
Καλάθι αγορών
Scroll to Top