ΔΕΟ 10: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Περιγραφή ΔΕΟ 10

Η ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο πρώτο έτος σπουδών. Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει το φοιτητή στις βασικές αρχές Δικαίου. Αναλυτικότερα η συγκεκριμένη ενότητα καλύπτει δυο γνωστικές περιοχές:

Εισαγωγή στο Δίκαιο:

  • Λαμβάνετε μια γενική εικόνα για τους κλάδους του δικαίου και τα χαρακτηριστικά τους
  • Εστιάζετε περισσότερο σε θέματα που άπτονται του διοικητικού και εμπορικού δικαίου
  • Δίκαιο σε ζητήματα διοίκησης
  • Λαμβάνετε γνώσεις για θέματα εργασιακού δικαίου τόσο για το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα
  • Εξοικειώνεστε με τις αρχές της διοικητικής πράξεις, εστιάζοντας στις αρχές που διέπουν το δημόσιο τομέα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος πρέπει να γνωρίζετε:

Κατανόηση της δομής του συστήματος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης

Κατανόηση των βασικών αρχών του Ελληνικού Συντάγματος, των βασικών θεμάτων του Διοικητικού δικαίου, των βασικών θεμάτων του αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  .Επιπλέον δίνονται από το ΕΑΠ τρία εγχειρίδια – συμπληρωματικό υλικό για το Συνταγματικό και για το Διοικητικό Δίκαιο.

Εργασίες: 4 εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν άρθρα, νομικούς όρους και θεωρίες , προκειμένου να απαντηθούν χρήζουν ιδιαίτερη κατανόηση της ύλης ώστε να αποφευχθούν συμπτώματα λογοκλοπής και κατά συνέπεια βαθμολογικές κυρώσεις.

Θέματα εξετάσεων: 5 θέματα από τα οποία επιλέγονται τα τέσσερα.

Τύπος: Ενδιαφέρουσα θεματική ενότητα – με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει άρθρα και γλώσσα Νομικής.

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
Εισαγωγή στην ενότητα
ΔΕΟ10- Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η [ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022]
ΔΕΟ10-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ [2021-2022]
ΔΕΟ10-ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΖΟΟΜ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - [2021-2022]
ΤΟΜΟΣ Α- ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ Α1- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ Β- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ Γ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ & ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΜΟΣ Δ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
DEO10-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
Scroll to Top