ΔΕΟ13

ΔΕΟ13: Ποσοτικές Μέθοδοι

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

ΔΕΟ 13 Ποσοτικές μέθοδοι

ΥΛΗ: 4 ΤΟΜΟΙ- Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Επιχειρησιακά Μαθηματικά
β) Επιχειρησιακή Στατιστική
γ) Επιχειρησιακή Έρευνα
δ) Εισαγωγή στους Η/Υ

Εργασίες: 4 εργασίες απαιτητικές τόσο στην επίλυση, όσο και στη δομή, τη μορφοποίηση και την επιμέλεια του περιεχομένου τους , ενώ ενδεικτικά περιλαμβάνουν εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού, παραγώγους, όρια, ολοκληρώματα, δυνάμεις, πιθανότητες. Απαιτείται επίσης εξοικείωση με το Excel και φυσικά με το Word για την απεικόνιση διαγραμμάτων, συναρτήσεων και τελικά για την απόδοση ενός καλογραμμένου ακαδημαικού κειμένου.

Θέματα εξετάσεων: 5 θέματα ασκήσεων. Επιλέγονται τα τέσσερα. Μεγάλα θέματα με αυξημένο βαθμό δυσκολίας για τον χρόνο των 2,5 ωρών που διατίθεται. Τύπος: Δύσκολη και απαιτητική θεματική ενότητα, δυσνόητη η ύλη ιδιαίτερα για κάποιον που έχει να ασχοληθεί πολλά χρόνια με τα μαθηματικά και που διαθέτει περιορισμένο χρόνο.

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2024

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ13-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ13- ΤΟΜΟΣ Α-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
DEO13- ΤΟΜΟΣ Β- Επιχειρησιακή Στατιστική- Πιθανότητες
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO13- ΤΟΜΟΣ Γ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΕΟ13-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ13-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ--[2023-2024]
ΔΕΟ13-ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ --ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΥΛΗΣ - [2021-2022]
ΔΕΟ13- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
1 of 3
Καλάθι αγορών
Scroll to Top