ΔΕΟ 23

ΔΕΟ23: Marketing I

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Εισαγωγή στη φιλοσοφία και λειτουργία του μάρκετινγκ

Ύλη: 4 Τόμοι

Α ΤΟΜΟΣ: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ , Β ΤΟΜΟΣ: Συμπεριφορά Καταναλωτή, Γ ΤΟΜΟΣ: Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Αγορών και Διοίκηση Πωλήσεων, Δ ΤΟΜΟΣ: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Θέματα εξετάσεων: 4 θέματα (ένα από κάθε τόμο) και επιλέγονται τα 3. Στις ψηφιακές εξετάσεις δόθηκαν 3 θέματα με δυνατότητα επιλογής των 2 και συνδυαστικά θέματα από τους 4 τόμους. Η θεματολογία των εργασιών είναι κάθε χρόνο συναφής.

Οι βασικότερες έννοιες είναι αυτές που θα δείτε στις 4 γραπτές εργασίες. Η πιο δύσκολη από τις 4 θεωρείται η 3η, επειδή αναφέρεται στο βιομηχανικό. Επιπλέον, απαιτείται έρευνα στο διαδίκτυο για την τεκμηρίωση των απαντήσεών σας στις εργασίες. Βιβλιογραφικά υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, πλούσια αρθρογραφία και δημοσιεύσεις για το αντικείμενο και σε βιβλιοθήκες όπως αυτή του ΕΑΠ και δωρεάν διαδικτυακά. Η εργασία που βαθμολογείται με άριστα είναι αυτή που μέσα σε 2500 λέξεις καταφέρνει να δώσει αξιόπιστες προτεινόμενες απαντήσεις σε σύγχρονα προβλήματα και σε πεδία επιχειρηματικότητας με επίκεντρο το ΜΚΤ σε ιδιαίτερες αγορές όπως αυτές των βιομηχανικών κλάδων.

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2023

Περιεχόμενα Ενότητας

ΔΕΟ23-Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η 2022-2023
ΔΕΟ23-Εισαγωγή στην ενότητα --- Τι να περιμένω από τη ΔΕΟ23;
ΔΕΟ23- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022- 2023
ΔΕΟ23- ΝΕΑ ΥΛΗ - ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ "ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ" Perreault, W., Cannon, J. & McCarthy, J. (2022). Μάρκετινγκ: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, 2η έκδ. Broken Hill
ΔΕΟ23- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - [ΓΟΥΝΑΡΗΣ & ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ] - [2022-2023] ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΕΟ23-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ι- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΔΕΟ23-ECLASS4U-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΔΕΟ23-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ
Καλάθι αγορών
Scroll to Top