ΔΕΟ31: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Ύλη:

Α ΤΟΜΟΣ: Χρήμα και Τράπεζες – Συνάλλαγμα

Β ΤΟΜΟΣ: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική

Γ ΤΟΜΟΣ: Παράγωγα – Αξιόγραφα

Δ ΤΟΜΟΣ: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Εργασίες: 4 εργασίες απαιτητικές και χρονοβόρες. Οι οποίες διαπραγματεύονται με  τη χρονική αξία του χρήματος, παράγωγα, ομόλογα, χαρτοφυλάκια, μετοχές, αρμπιτράζ και πολλά άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία που  εισάγονται στο Word  και στο Excel με τη μορφή συναρτήσεων.

Θέματα εξετάσεων: 4 θέματα συνδυαστικά με θεωρία και ασκήσεις τα οποία πρέπει να απαντηθούν όλα χωρίς εξαίρεση. Ελάχιστος χρόνος για το μεγάλο μήκος ασκήσεων που δίνεται.

Τύπος: Υποχρεωτική, απαιτητική θεματική ενότητα, η οποία χρειάζεται αρκετή μελέτη λόγω του όγκου της ύλης της και πολύ καλή προετοιμασία για την αντιμετώπιση της δυσκολίας τόσο των εργασιών όσο και των εξετάσεων.

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
DEO31-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ECLASS4U 2021-2022
ΔΕΟ 31---ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ----2022
DEO 31-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021-2022
ΔΕΟ31-ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΖΟΟΜ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - [2021-2022]
DEO31-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΗΣ- ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΟΥΣ [ 2020-2021]
DEO31-Τόμος Β: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική – [ΥΛΗ ΓΙΑ 1Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO31-Τόμος Δ: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου – [ΥΛΗ ΓΙΑ 2Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO31-Τόμος Γ: Παράγωγα αξιόγραφα –[ΥΛΗ ΓΙΑ 2Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
1 of 2
Scroll to Top