ΔΕΟ31

ΔΕΟ31: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Ύλη:

Α ΤΟΜΟΣ: Χρήμα και Τράπεζες – Συνάλλαγμα

Β ΤΟΜΟΣ: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική

Γ ΤΟΜΟΣ: Παράγωγα – Αξιόγραφα

Δ ΤΟΜΟΣ: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Εργασίες: 4 εργασίες απαιτητικές και χρονοβόρες. Οι οποίες διαπραγματεύονται με  τη χρονική αξία του χρήματος, παράγωγα, ομόλογα, χαρτοφυλάκια, μετοχές, αρμπιτράζ και πολλά άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία που  εισάγονται στο Word  και στο Excel με τη μορφή συναρτήσεων.

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2024

Περιεχόμενα Ενότητας

ΔΕΟ31- ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ31-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΔΕΟ31-ΤΟΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΕΟ31-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ31-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
Καλάθι αγορών
Scroll to Top