ΔΕΟ33: Marketing II

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Ύλη: 2 βιβλία: Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Στρατηγικό Μάρκετινγκ σε εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ45

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2024

Περιεχόμενα Ενότητας

ΔΕΟ33-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ 33 - ΤΟΜΟΣ Α - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΔΕΟ 33 - ΤΟΜΟΣ Β - ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΔΕΟ33-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ33-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΔΕΟ33-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
ΔΕΟ 33 -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
ΔΕΟ 33 - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ [2020-2021]
Καλάθι αγορών
Scroll to Top