ΔΕΟ33: Marketing II

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Ύλη:    4 τόμοι

Α ΤΟΜΟΣ: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Β ΤΟΜΟΣ: Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Γ ΤΟΜΟΣ: Έρευνα Αγοράς

Δ ΤΟΜΟΣ: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Μάρκετινγκ

Εργασίες: 4 εργασίες αρμονικά συνδεδεμένες σε κάθε άτομο. Με σύγχρονες ευχάριστες και εύκολες περιπτώσεις μελέτης.

Θέματα εξετάσεων: 4 θέματα εξετάσεων ανά τόμο και διαλέγουμε τα 3. Απλοϊκές Μελέτες περίπτωσης με πρακτική εφαρμογή της θεωρίας και χρήση εμπειρίας.

Κριτήρια επιλογής: Πρακτική Ενότητα.

Αντίθετα με την ΔΕΟ 23 που χρειαζόταν απομνημόνευση πολλών καινούργιων ορισμών, η ΔΕΟ 33 αποτελεί ακόμα πιο εύκολη μορφή του Marketing γιατί ουσιαστικά η θεωρία της μαθαίνεται και εφαρμόζεται στην πράξη.

Δεν διαφέρουν Marketing Ι (μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων) και Marketing ΙΙ (Marketing υπηρεσιών) όσον αφορά τις αρχές μάρκετινγκ απλά έχουν άλλες ιδιαιτερότητες.

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ…!! Με την ολοκλήρωση και των δύο αυτών ενοτήτων (μάρκετινγκ Ι και μάρκετινγκ ΙΙ) ο φοιτητής αποκτά πλέον υψηλότερο επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων για τη διαχείριση και διοίκηση του μάρκετινγκ υπηρεσιών.

Περιεχόμενα Ενότητας

Εισαγωγή στην ενότητα ΔΕΟ 33
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ECLASS4U 2021-2022
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ECLASS4U
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ [2021-2022]- NEW
DEO 33 - ΤΟΜΟΣ Α - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
DEO 33 - ΤΟΜΟΣ Β - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
deo 33 - ΤΟΜΟΣ Γ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
DEO 33 - ΤΟΜΟΣ Δ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ [2020-2021]
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECLASS4U 2020-2021
Scroll to Top