ΔΕΟ34: Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Ύλη: 2 ΤΟΜΟΙ-ΠΟΛΛΗ ΥΛΗ

Α ΤΟΜΟΣ: Οικονομική σε διδακτικές ενότητες [Krugman P., Wells R., Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες, 1η εκδ., εκδόσεις Gutenberg, 2018 ]

Β ΤΟΜΟΣ: Δημόσια οικονομική και πολιτική [2. Gruber J., Δημόσια Οικονομική και Πολιτική, 2η έκδ., εκδόσεις Da Vinci, 2019].

Εργασίες: 4 εργασίες οι οποίες συμφωνούν απόλυτα με τον κάθε τόμο. Αυξημένος αριθμός δυσκολίας καθώς οι εργασίες της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας διακρίνονται ιδιαίτερα από μεγάλο ποσοστό μηδενισμών λόγω λογοκλοπής.

Θέματα εξετάσεων: 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αρνητική βαθμολογία που περιέχουν όλη την εξεταστέα ύλη και με σχεδόν 50%  ποσοστό επιτυχίας.

Τύπος: Η δυσκολότερη θεματική ενότητα της ΔΕΟ. Τα μεγάλα ποσοστά αποτυχία  και επανάληψης της πολλές φορές δύο ή τριών χρόνων διακρίνουν την ιδιαιτερότητά της, την αυξημένη προσοχή της που χρήζει η ΔΕΟ 34 και την κατάλληλη προετοιμασία που απαιτείται.

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ 34 -Εισαγωγή στην ενότητα --- Τι να περιμένω από τη ΔΕΟ34;
ΔΕΟ34 -ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ --ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΥΛΗΣ - [2021-2022]
DEO34- TOMOS A MEROS A- Οικονομική σε διδακτικές ενότητες [MICRO- KRUGMAN]
DEO34-ΘΕΩΡΙΑ -MULTIPLE CHOICE QUESTIONS & ΤΕΣΤ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-MICRO
DEO34- TOMOS A - MEROS B- Οικονομική σε διδακτικές ενότητες [MACRO-KRUGMAN]
DEO34-ΘΕΩΡΙΑ-ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ & ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ- MACRO
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO34- ΤΟΜΟΣ Β-Δημόσια οικονομική και πολιτική-[Gruber]
1 of 2
Scroll to Top