ΔΕΟ41: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει το φοιτητή στους μηχανισμούς αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών αλλά και λειτουργίας του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:
α) Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
β) Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
γ) Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
δ) Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων

Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ44

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2024

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ41-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ41--ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ--ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2023-2024
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ Ι-[ΥΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]-
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ Ι-[ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]-
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ-[ΥΛΗ ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV-[ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
ΔΕΟ41-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ECLASS4U
ΔΕΟ 41- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021-2022
DEO41- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020-2021
DEO41-ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [2020-2021]
DEO41-TOMOS A-Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου – [ΥΛΗ ΓΙΑ 1Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS B-Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις -[ΥΛΗ ΓΙΑ 2Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS Γ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-[ ΥΛΗ ΓΙΑ 3Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS Δ-Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων -[ΥΛΗ ΓΙΑ 4Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO41- Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ---2021
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
ΔΕΟ41-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΟΙ
1 of 2
Καλάθι αγορών
Scroll to Top