ΔΕΟ41: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει το φοιτητή στους μηχανισμούς αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών αλλά και λειτουργίας του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:
α) Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
β) Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
γ) Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
δ) Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2023

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
DEO41-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΟ 41- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2022-2023
ΔΕΟ41-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -2022
ΔΕΟ 41- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021-2022
DEO41- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020-2021
DEO41-ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [2020-2021]
DEO41-TOMOS A-Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου – [ΥΛΗ ΓΙΑ 1Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS B-Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις -[ΥΛΗ ΓΙΑ 2Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS Γ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-[ ΥΛΗ ΓΙΑ 3Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO41-TOMOS Δ-Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων -[ΥΛΗ ΓΙΑ 4Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO41- Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ---2021
ΔΕΟ41-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΟΙ
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Scroll to Top