ΔΕΟ41: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει το φοιτητή στους μηχανισμούς αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών αλλά και λειτουργίας του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:
α) Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
β) Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις
γ) Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
δ) Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων

Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ44

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2024

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ41-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ41-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ Ι-[ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]-ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ-[ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]-ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ-[ΥΛΗ ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]-ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV-[ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]-ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
ΔΕΟ41-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ 41-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-[ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ]
ΔΕΟ41-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -2022
ΔΕΟ 41- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021-2022
DEO41- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020-2021
DEO41-ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [2020-2021]
DEO41-TOMOS A-Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου – [ΥΛΗ ΓΙΑ 1Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS B-Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις -[ΥΛΗ ΓΙΑ 2Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS Γ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-[ ΥΛΗ ΓΙΑ 3Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO41-TOMOS Δ-Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων -[ΥΛΗ ΓΙΑ 4Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO41- Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ---2021
ΔΕΟ41-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΟΙ
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
1 of 2
Καλάθι αγορών
Scroll to Top