ΔΕΟ42: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
1. πρακτική διάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
2. κύριες έννοιες και πρακτικές του ελέγχου ποιότητας και των προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
3.  βασικές αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων και βελτιστοποίησης των όρων εκμετάλλευσής τους
4. σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ: 
α) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-  Γ. Τσιότρας
β)Διαχείριση Περιβάλλοντος- Καρβούνης, Σ.Κ.,Γεωργακέλλος

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2024

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ42-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ42-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΔΕΟ42-ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΕΟ42 - ΤΟΜΟΣ Α-ΜΕΡΟΣ Α- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΣΙΟΤΡΑΣ- [ΥΛΗ ΓΙΑ 1Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
ΔΕΟ42- ΤΟΜΟΣ Α-ΜΕΡΟΣ Β- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- Γ.ΤΣΙΟΤΡΑΣ- [ΥΛΗ ΓΙΑ 2Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]- (ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ & ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ)
ΔΕΟ42- ΤΟΜΟΣ Γ- Διαχείριση του Περιβ/ντος, Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Καρβούνης, Σ.Κ., Γεωργακέλλος) [ΥΉ ΓΙΑ 3Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
ΔΕΟ42-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ42-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-[ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ]
ΔΕΟ42-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-[ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ]
Καλάθι αγορών
Scroll to Top