ΔΕΟ42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
1. πρακτική διάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
2. κύριες έννοιες και πρακτικές του ελέγχου ποιότητας και των προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
3.  βασικές αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων και βελτιστοποίησης των όρων εκμετάλλευσής τους
4. σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ: 
α) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-  Γ. Τσιότρας
β)Διαχείριση Φυσικών Πόρων- Tietenberg& Lewis, Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (2010)
γ) Διαχείριση Περιβάλλοντος- Καρβούνης, Σ.Κ.,Γεωργακέλλος

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΣΙΟΤΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΣΙΟΤΡΑ

ΤΡΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ Tieteneberg

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ Γεωργακέλλο

Εξετάσεις ΔΕΟ42 = Κάθε θέμα έχει 2 υπο-θέματα:ένα θεωρητικό και ένα υπολογιστικό

Η πηγή των θεμάτων  είναι η ακόλουθη
• Θέμα 1:  ΔΟΠ [απόΤσιότρα]
• Θέμα 2:  SPC [απόΤσιότρα]
• Θέμα  3: [απόTieteneberg]
• Θέμα4:  [από Γεωργακέλλο]

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
DEO42-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΟ42- Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΝΟΙΞΗ 2022
ΔΕΟ42- ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- [2021-2022]
ΔΕΟ42-ΖΩΝΤΑΝΑ -ΖΟΟΜ- ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021-2022---ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
DEO42- ΤΟΜΟΣ Α-ΜΕΡΟΣ Α- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΣΙΟΤΡΑΣ- [ΥΛΗ ΓΙΑ 1Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO42- ΤΟΜΟΣ Α-ΜΕΡΟΣ Β- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- Γ.ΤΣΙΟΤΡΑΣ- [ΥΛΗ ΓΙΑ 2Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO42 -ΜΕΡΟΣ Β- Διαχείριση Φυσικών Πόρων Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων-[Tietenberg& Lewis] [ΥΛΗ ΓΙΑ 3Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO42- ΜΕΡΟΣ Γ- Διαχείριση του Περιβ/ντος, Επιχειρήσεις και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Καρβούνης, Σ.Κ., Γεωργακέλλος) [ΥΉ ΓΙΑ 4Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO42- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ --- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ---ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ
Scroll to Top