ΔΕΟ43: Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης, των οικονομικών της εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των οικονομικών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Ειδικότερα η Βιομηχανική Οργάνωση παρουσιάζει τα θέματα: θεωρία παραγωγής, θεωρία αγοράς ατελείς μορφές αγοράς, δύναμη αγοράς, τιμολόγηση σε ολιγοπωλιακές αγορές, διάκριση τιμών, διαφοροποίηση προϊόντων, εμπόδια εισόδου σε μια αγορά.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 
1. Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης
2. Οικονομική εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων
3. Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2024

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ43-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ43- ΤΟΜΟΣ Α- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ [ΓΙΑΝΝΙΑΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΑΠ]
ΔΕΟ43- ΤΟΜΟΣ Β- ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΛΙΑΝΟΣ- Β ΕΑΠ ]
ΔΕΟ43- ΤΟΜΟΣ Γ- ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- [ΓΙΑΝΝΙΑΣ- ΕΑΠ]
ΔΕΟ43-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ43-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΔΕΟ43-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
DEO43- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020-2021
ΔΕΟ43-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ
Καλάθι αγορών
Scroll to Top