ΔΕΟ43: Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης, των οικονομικών της εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των οικονομικών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Ειδικότερα η Βιομηχανική Οργάνωση παρουσιάζει τα θέματα: θεωρία παραγωγής, θεωρία αγοράς ατελείς μορφές αγοράς, δύναμη αγοράς, τιμολόγηση σε ολιγοπωλιακές αγορές, διάκριση τιμών, διαφοροποίηση προϊόντων, εμπόδια εισόδου σε μια αγορά.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 
1. Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης
2. Οικονομική εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων
3. Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
DEO43-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΕΟ43- ΕΚΠΑΙΔ. ΦΥΛΛΑΔΙΑ ECLASS4U- [2021-2022]
DEO43- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021-2022
DEO43- ΤΟΜΟΣ Α- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ [ΓΙΑΝΝΙΑΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΑΠ]
DEO43- ΤΟΜΟΣ Β- ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΛΙΑΝΟΣ- Β ΕΑΠ ]
DEO43- ΤΟΜΟΣ Γ- ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- [ΓΙΑΝΝΙΑΣ- ΕΑΠ]
DEO43- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020-2021
DEO43---- Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η 2021 -----
Scroll to Top