ΔΕΟ44: Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:
ΤΟΜΟΣ Α- Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
ΤΟΜΟΣ Β- Εισαγωγή στην καινοτομία
ΤΟΜΟΣ Γ- Επιχειρηματικό σχέδιο

Με τη ΔΕΟ44 γίνεται ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών, η σημασία τους σε άτομα και οργανισμούς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής, οι πηγές χρηματοδότησης σε συνδυασμό και με τα προγράμματα στήριξης από την ΕΕ, η οργάνωση της δομής και ανάλυση των βασικών βημάτων εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ζητήματα νομικής προστασίας  καθώς και οι στρατηγικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο.

Κατ’επιλογήν της ΔΕΟ41

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ 44 -Εισαγωγή στην ενότητα --- Τι να περιμένω από τη ΔΕΟ44;
ΔΕΟ44- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - [ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023]
ΔΕΟ44- Α ΤΟΜΟΣ ---ΝΕΑ ΥΛΗ 2022-2023 [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΑΡΡΗ -ΛΑΣΠΙΤΑ ]
ΔΕΟ44-ΤΟΜΟΣ Α- EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕΟ44-ΤΟΜΟΣ Β- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/23 Βήματα
ΔΕΟ44-ΤΟΜΟΣ Γ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΕΟ 44-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ECLASS4U
ΔΕΟ44-ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ --ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΥΛΗΣ - [2021-2022]
ΔΕΟ 44 -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
ΔΕΟ44- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
ΔΕΟ44--- Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο ---ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
Scroll to Top