ΔΕΟ44: Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:
ΤΟΜΟΣ Α- Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
ΤΟΜΟΣ Β- Εισαγωγή στην καινοτομία
ΤΟΜΟΣ Γ- Επιχειρηματικό σχέδιο

Με τη ΔΕΟ44 γίνεται ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών, η σημασία τους σε άτομα και οργανισμούς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής, οι πηγές χρηματοδότησης σε συνδυασμό και με τα προγράμματα στήριξης από την ΕΕ, η οργάνωση της δομής και ανάλυση των βασικών βημάτων εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ζητήματα νομικής προστασίας  καθώς και οι στρατηγικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο.

Κατ’επιλογήν της ΔΕΟ41

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2023

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ 44 -Εισαγωγή στην ενότητα --- Τι να περιμένω από τη ΔΕΟ44;
ΔΕΟ 44-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ECLASS4U ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & QUIZ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ [2023]
ΔΕΟ44- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - [ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023]
ΔΕΟ44- Α ΤΟΜΟΣ ---ΝΕΑ ΥΛΗ 2022-2023 [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΑΡΡΗ -ΛΑΣΠΙΤΑ ]---ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ---
ΔΕΟ44-ΜΕΡΟΣ Α-ΥΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΡΡΗ-ΛΑΣΠΙΤΑ 2022]
ΔΕΟ44-ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- [ΤΟΜΟΣ Β- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ-- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΑΠ] & ΣΑΡΡΗ-ΛΑΠΙΣΤΑ-2022
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/23 Βήματα
ΔΕΟ 44 - ΥΛΗ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - [ ΣΑΡΡΗ-ΛΑΣΠΙΤΑ & ΚΕΦ. 6 ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΑΠ]
ΔΕΟ44-ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΕΟ44- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
ΔΕΟ44--- Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο ---ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ CASE STUDIES
ΔΕΟ44-QUIZ 1 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΕΟ44-QUIZ 2 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 3 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 4 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 5 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 6 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 7 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 8 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 9 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 10 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
Καλάθι αγορών
Scroll to Top