ΔΕΟ44: Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:
ΒΙΒΛΙΟ- Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο
ΤΟΜΟΣ Β- Εισαγωγή στην καινοτομία

Με τη ΔΕΟ44 γίνεται ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών, η σημασία τους σε άτομα και οργανισμούς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής, οι πηγές χρηματοδότησης σε συνδυασμό και με τα προγράμματα στήριξης από την ΕΕ, η οργάνωση της δομής και ανάλυση των βασικών βημάτων εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ζητήματα νομικής προστασίας  καθώς και οι στρατηγικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο.

Κατ’επιλογήν της ΔΕΟ41

Διάρκεια Πρόσβασης: έως 31-07-2025

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ44-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ44- ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΕΟ44-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΔΕΟ44- Α ΤΟΜΟΣ ---ΝΕΑ ΥΛΗ 2022-2023 [ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΑΡΡΗ -ΛΑΣΠΙΤΑ ]---ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ---
ΔΕΟ44-ΜΕΡΟΣ Α-ΥΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [ ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΡΡΗ-ΛΑΣΠΙΤΑ 2022]
ΔΕΟ44-ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- [ΤΟΜΟΣ Β- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ-- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΑΠ] & ΣΑΡΡΗ-ΛΑΠΙΣΤΑ-2022
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/23 Βήματα
ΔΕΟ 44 - ΥΛΗ ΤΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - [ ΣΑΡΡΗ-ΛΑΣΠΙΤΑ & ΚΕΦ. 6 ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΑΠ]
ΔΕΟ44-ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΕΟ44-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ44-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-[ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ]
ΔΕΟ44- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
ΔΕΟ44--- Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο ---ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ CASE STUDIES
ΔΕΟ44-ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΕΟ44-QUIZ 1 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 2 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 3 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 4 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
ΔΕΟ44-QUIZ 5 1 Quiz
Εμφάνιση
Περιεχόμενα
1 of 2
Καλάθι αγορών
Scroll to Top