ΔΕΟ44: Θεωρία Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
150
Ξεκινήστε

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:
ΤΟΜΟΣ Α- Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
ΤΟΜΟΣ Β- Εισαγωγή στην καινοτομία
ΤΟΜΟΣ Γ- Επιχειρηματικό σχέδιο

Με τη ΔΕΟ44 γίνεται ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών, η σημασία τους σε άτομα και οργανισμούς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής, οι πηγές χρηματοδότησης σε συνδυασμό και με τα προγράμματα στήριξης από την ΕΕ, η οργάνωση της δομής και ανάλυση των βασικών βημάτων εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ζητήματα νομικής προστασίας  καθώς και οι στρατηγικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο.

Κατ’επιλογήν της ΔΕΟ41

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
DEO44-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ECLASS4U 2021-2022
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2022
DEO 44 - ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-2022
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ [2021-2022]
DEO44-ΤΟΜΟΣ Α- EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
DEO44-ΤΟΜΟΣ Β- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/23 Βήματα
DEO44-ΤΟΜΟΣ Γ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
DEO44--- Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο ---ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ---
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
Scroll to Top