ΔΗΔ12: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
100
Ξεκινήστε
Αυτή η Ενότητα είναι προσωρινά κλειστή

βασικές αρχές της μικρο- και μακροοικονομικής, με έμφαση στα αντίστοιχα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία

Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.   Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Περιεχόμενα Ενότητας

ΔΗΔ12 Μαθήματα 2021-2022
ΔΗΔ12- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΗΣ - ΜΕΡΟΣ Α- ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΗΔ12-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΗΣ-ΜΕΡΟΣ Β- ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΗΔ 12 -Εργασίες-Εαρινού Εξαμήνου [2021-2022]
ΔΗΔ12- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-2022
Καλάθι αγορών
Scroll to Top