ΕΑΠ ΔΗΔ ECONOMICS

ΔΗΔ12-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
100
Ξεκινήστε
This course is currently closed

βασικές αρχές της μικρο- και μακροοικονομικής, με έμφαση στα αντίστοιχα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία

Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.   Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΗΔ12 Μαθήματα 2021-2022
ΔΗΔ12- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΗΣ - ΜΕΡΟΣ Α- ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΗΔ12-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΛΗΣ-ΜΕΡΟΣ Β- ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΗΔ12- ΕΡΓΑΣΙΕΣ [ 2021- 2022 ]
ΔΗΔ12- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Scroll to Top