ΔΗΔ ΕΑΠ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΔ23 Βασικές Αρχές Διοίκησης

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
100
Ξεκινήστε

ιστορική εξέλιξη των θεωριών της διοικητικής επιστήμης, τις θεμελιώδεις λειτουργίες του μάνατζμεντ

Scroll to Top