ΚΑΟ72: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

ΚΑΟ72: Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
130
Ξεκινήστε
Αυτή η Ενότητα είναι προσωρινά κλειστή
  • Εξηγούμε τις βασικές έννοιες με τρόπο πιο εύληπτο για να τις κατανοείτε εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.
  • Συνοψίζουμε τα κυριότερα σημεία της ύλης για να τα εντοπίζετε ταχύτερα και να εμβαθύνετε στα πιο σημαντικά, χωρίς να εξαντλήστε στην αναζήτηση.

ΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Χρηματοοικονομική πληροφόρηση ,Χρήση στοιχείων κόστους για προγραμματισμό και λήψη αποφάσεων ,Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οργανισμών της ΚΑΟ ,Κοινωνικο-Οικονομική αξιολόγηση επενδύσεων της ΚΑΟ

Καλάθι αγορών
Scroll to Top