ΠΔΕ01— Παιδαγωγική και Διδακτική

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
120
Ξεκινήστε
This course is currently closed

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια-/ΕΑΠ

παρέχει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική γνώση παιδαγωγικής, ψυχολογίας και διδακτικής μεθοδολογίας

Περιεχόμενα Ενότητας

ΠΔΕ01-ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- PROJECTS- [ 2021-2022 ]
ΠΔΕ01-ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
ΠΔΕ01-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ & ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Scroll to Top