ΔΕΟ10: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

Η ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο πρώτο έτος σπουδών. Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει το φοιτητή στις βασικές αρχές Δικαίου. 

Χαρακτηρισμός: Πολύ ενδιαφέρουσα θεματική ενότητα – με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει άρθρα και γλώσσα Νομικής.

Εργασίες

Απαιτητικές, χρειάζεται να γίνει κάθε φορά έρευνα σε νομοθετικά κείμενα και βιβλιοθήκες. Οι 4 εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν άρθρα, νομικούς όρους και θεωρίες , προκειμένου να απαντηθούν χρήζουν ιδιαίτερη κατανόηση της ύλης ώστε να αποφευχθούν συμπτώματα λογοκλοπής και κατά συνέπεια βαθμολογικές κυρώσεις. 

Εξετάσεις:

Ζητείται η επιλογή 1 θέματος από κάθε ένα εκ των τεσσάρων πεδίων – τα αντίστοιχα με των τεσσάρων γραπτών εργασιών του έτους.

  • Θέμα 1= Συνταγματικό & Ευρωπαϊκό,
  • Θέμα 2= Διοικητικό,
  • Θέμα 3= Αστικό & Εργατικό,
  • Θέμα 4= Εμπορικό. 
Καλάθι αγορών
Scroll to Top