ΔΕΟ11: Διοικητική Επιχειρήσεων

Βασική θεματική ενότητα.

Εργασίες

Τέσσερις σχετικά εύκολες εργασίες. Ωστόσο, επειδή η ΔΕΟ 11 αποτελεί μία ΒΑΣΙΚΗ θεματική ενότητα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εκπόνησης των εργασιών.

Εξετάσεις

Τέσσερα θέματα προσαρμοσμένα σε κάθε τόμο. Επιλέγονται τα τρία. Το κάθε θέμα περιλαμβάνει μία νέα περίπτωση Μελέτης όπου απαντιέται με βάση τη θεωρία του κάθε τόμου.
Καλάθι αγορών
Scroll to Top