ΔΕΟ13: Ποσοτικές Μέθοδοι

ΔΕΟ13: Ποσοτικές Μέθοδοι

Δύσκολη και απαιτητική θεματική ενότητα, δυσνόητη η ύλη ιδιαίτερα για κάποιον που έχει να ασχοληθεί πολλά χρόνια με τα μαθηματικά και που διαθέτει περιορισμένο χρόνο.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: α) Επιχειρησιακά Μαθηματικά, β) Επιχειρησιακή Στατιστική, γ) Επιχειρησιακή Έρευνα, δ) Εισαγωγή στους Η/Υ

Ύλη: 4 Τόμη

Εργασίες

4 εργασίες απαιτητικές τόσο στην επίλυση, όσο και στη δομή, τη μορφοποίηση και την επιμέλεια του περιεχομένου τους , ενώ ενδεικτικά περιλαμβάνουν εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού, παραγώγους, όρια, ολοκληρώματα, δυνάμεις, πιθανότητες. Απαιτείται επίσης εξοικείωση με το Excel και φυσικά με το Word για την απεικόνιση διαγραμμάτων, συναρτήσεων και τελικά για την απόδοση ενός καλογραμμένου ακαδημαικού κειμένου.

Εξετάσεις

5 θέματα ασκήσεων. Επιλέγονται τα τέσσερα. Μεγάλα θέματα με αυξημένο βαθμό δυσκολίας για τον χρόνο των 2,5 ωρών που διατίθεται.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top