ΔΕΟ25: Λογιστική

ΔΕΟ25: Λογιστική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  • Εισαγωγή στη Λογιστική
  • Χρηματοοικονομική Λογιστική με Ελληνικά Πρότυπα (Δημητράς Α, Μπάλλας Α., Χέβας Δ.)
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική
  • Διοικητική Λογιστκή για προγραμματισμό και έλεγχο (Δημητράς Α., Μπάλλας Α.)
  • Εισαγωγή στη Λογιστική // Εφαρμογές στην Εισαγωγή της Λογιστικής.

Εργασίες

 

Εξετάσεις

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top