ΔΕΟ33: Marketing II

ΔΕΟ33: Marketing II

Ύλη: 2 βιβλία

Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ45

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Στρατηγικό Μάρκετινγκ σε εγχώριο και διεθνές περιβάλλον
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Μάρκετινγκ Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Εργασίες

4 εργασίες απαιτητικές και χρονοβόρες. Οι οποίες διαπραγματεύονται με  τη χρονική αξία του χρήματος, παράγωγα, ομόλογα, χαρτοφυλάκια, μετοχές, αρμπιτράζ και πολλά άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εισάγονται στο Word  και στο Excel με τη μορφή συναρτήσεων.
Καλάθι αγορών
Scroll to Top