ΔΕΟ42: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

ΔΕΟ42: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Πρακτική διάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
  • Κύριες έννοιες και πρακτικές του ελέγχου ποιότητας και των προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
  • Βασικές αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων και βελτιστοποίησης των όρων εκμετάλλευσής τους
  • Σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

α) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-  Γ. Τσιότρας
β) Διαχείριση Περιβάλλοντος- Καρβούνης, Σ.Κ.,Γεωργακέλλοςg>

Καλάθι αγορών
Scroll to Top