ΔΕΟ43: Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

ΔΕΟ43: Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης, των οικονομικών της εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των οικονομικών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα η Βιομηχανική Οργάνωση παρουσιάζει τα θέματα: θεωρία παραγωγής, θεωρία αγοράς ατελείς μορφές αγοράς, δύναμη αγοράς, τιμολόγηση σε ολιγοπωλιακές αγορές, διάκριση τιμών, διαφοροποίηση προϊόντων, εμπόδια εισόδου σε μια αγορά.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  1. Θεωρία της Βιομηχανικής Οργάνωσης
  2. Οικονομική εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων
  3. Οικονομικά των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων
Καλάθι αγορών
Scroll to Top