ΔΕΟ45: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

ΔΕΟ45: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα

Στόχος της ενότητας αποτελεί η κατανόηση βασικών εννοιών του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, μέσα απο την μελέτη διαφορετικών μοντέλων ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, εφαρμογών διαφόρων τύπων ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και των διαφόρων τύπων πληροφοριακών συστημάτων και του ρόλου τους στη σύγχρονη διοίκηση.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Πλαίσιο λειτουργίας του e-επιχειρείν
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Νέες τεχνολογίες και πληροφορικά συστήματα διοίκησης

Κατ’ επιλογήν της ΔΕΟ33

Καλάθι αγορών
Scroll to Top