Ενδεικτικές Εργασίες ΕΑΠ ΔΕΟ

Κόστος Εργασίας: 30€

Το φροντιστήριό μας παρέχει online και δια ζώσης μαθήματα για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΕΑΠ «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών» (ΔΕΟ).

Η πλατφόρμα μας εμπλουτίζεται διαρκώς με βάση την ύλη του τρέχοντος έτους έτσι ώστε να προετοιμάζεστε έγκαιρα και σωστά τόσο για τις εξετάσεις όσο και για τις εργασίες σας.

Δείτε τη δομή της κάθε ενότητας παρακάτω. Αποκτήστε άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα όποτε το επιθυμείτε, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για μαθήματα δια ζώσης και επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
30

ΔΕΟ10: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ10: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ10: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ10: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ11: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ11: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ11: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ11: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ13

ΔΕΟ13: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ13

ΔΕΟ13: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ13

ΔΕΟ13: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ 23

ΔΕΟ23: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ 23

ΔΕΟ23: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ 23

ΔΕΟ23: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ 23

ΔΕΟ23: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ24: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ24: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ24: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ25: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ25: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ25: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ25: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ31

ΔΕΟ31: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ31

ΔΕΟ31: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ31

ΔΕΟ31: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30
ΔΕΟ31

ΔΕΟ31: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ33: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ33: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ33: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ34: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ34: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ34: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ34: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ40: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ40: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ40: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ40: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ41: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ41: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ41: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ42: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ42: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ43: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ43: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ44: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ44: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ44: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ44: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ45: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ45: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

30

ΔΕΟ45: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [2022-2023]

Καλάθι αγορών
Scroll to Top