Ενδεικτικές Εργασίες ΕΑΠ ΔΕΟ

Κόστος Εργασίας: 30€

Το φροντιστήριό μας παρέχει online και δια ζώσης μαθήματα για το προπτυχιακό πρόγραμμα ΕΑΠ «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών» (ΔΕΟ).

Η πλατφόρμα μας εμπλουτίζεται διαρκώς με βάση την ύλη του τρέχοντος έτους έτσι ώστε να προετοιμάζεστε έγκαιρα και σωστά τόσο για τις εξετάσεις όσο και για τις εργασίες σας.

Δείτε τη δομή της κάθε ενότητας παρακάτω. Αποκτήστε άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα όποτε το επιθυμείτε, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.Για μαθήματα δια ζώσης και επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
30

ΔΕΟ10: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ10: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ10: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ10: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ11: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [[Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ11: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [[Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ11: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ11: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ.Έτος 2023-2024]

30
ΔΕΟ13

ΔΕΟ13: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ13: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ13: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ13: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ23: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ23: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ23: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ23: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ24: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [ Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ24: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [ Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ24: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ24: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ25: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ25: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ25: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ25: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30
ΔΕΟ31

ΔΕΟ31: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024] [25-10-23]

30

ΔΕΟ31: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ31: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ31: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ33: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ33: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ33: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ34: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ34: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ34: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ34: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ40: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ40: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ40: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ40: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ41: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ41: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ41: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ41: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ42: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ42: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ42: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ42: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ43: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ43: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ43: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ43: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ44: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ44: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ44: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ44: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ45: Ενδεικτική Απάντηση 1ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ45: Ενδεικτική Απάντηση 2ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ45: Ενδεικτική Απάντηση 3ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

30

ΔΕΟ45: Ενδεικτική Απάντηση 4ΗΣ ΓΕ [Ακαδ. Έτος 2023-2024]

Καλάθι αγορών
Scroll to Top