ΔΕΟ41: Full Pack

500,00

Έκπτωση 20% για προεξόφληση (για μηνιαία συνδρομή επικοινωνήστε μαζί μας)

Περιγραφή

Ψηφιακή Πλατφόρμα + Μάθημα + Πακέτο Επαναληπτικών (Basic + Live + Prep)

Περιλαμβάνει:
  • Πρόσβαση στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα όλο το έτος
  • Συμμετοχή σε μάθημα Live Zoom (θεωρητική 2 ώρες κάθε 15 μέρες- Ποσοτική 2 ώρες κάθε εβδομάδα)
  • Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο Μαθήματος
  • Ενδεικτικές Απαντήσεις - Επίλυση – Ανάλυση – Αρχείο pdf & Video
  • Πακέτο Επαναληπτικών (από τον Απρίλιο έως την τελική εξέταση) – Επιπλέον 6 μαθήματα - Κάλυψη όλης της ύλης.
Απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα ΖΩΝΤΑΝΑ [ΖΟΟΜ] βιντεομαθήματα όλο το έτος.

Περιεχόμενα Ενότητας

Εμφάνιση Όλων
ΔΕΟ41-ΒΙΝΤΕΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΕΟ41--ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ--ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2023-2024
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ Ι-[ΥΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]-
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ Ι-[ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]-
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ-[ΥΛΗ ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
ΔΕΟ41-ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV-[ΥΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]
ΔΕΟ41-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΟΜΩΝ
ΔΕΟ41-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -2022
ΔΕΟ 41- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021-2022
DEO41- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020-2021
DEO41-ΖΩΝΤΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ [2020-2021]
DEO41-TOMOS A-Διεθνείς Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου – [ΥΛΗ ΓΙΑ 1Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS B-Αξιόγραφα & Χρηματιστηριακές Επενδύσεις -[ΥΛΗ ΓΙΑ 2Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS Γ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-[ ΥΛΗ ΓΙΑ 3Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
DEO41-TOMOS Δ-Πιστωτικά Ιδρύματα & Διαχείριση Κινδύνων -[ΥΛΗ ΓΙΑ 4Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
DEO41- Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ---2021
Περιεχόμενα
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα
ΔΕΟ41-ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΟΙ
1 of 2
Καλάθι αγορών
Scroll to Top