ΔΕΟ40: Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Κωδικός ΘΕ: ΔΕΟ40 Τόμος Α΄: Στρατηγικό Μάνατζμεντ Τόμος Β΄: Διοίκηση Έργων …

ΔΕΟ40: Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών Περισσότερα »